Opprette en DDV

En DDV kan opprettes både fra prosjekt og service. DDV-en blir liggende i en egen fane under selve prosjektinformasjonen.

Steg for steg

Før du oppretter en DDV må du ha opprettet et prosjekt eller en service. Et prosjekt behøver ikke å ha en KS for å ha en DDV.

 1. Trykk på knappen 

 2. Du får nå en dialog som forteller deg at lagring av DDV var vellykket. Trykk OK
 3. Prosjektet lastes nå inn på nytt og du skal ha fått en fane som henter DDV
 4. DDV er delt inn i 3 hovedseksjoner:

  1. Generelt
   Inneholder generell info om DDV-en og hvilke anleggstyper som er med, samt kontaktinformasjon til leverandører
  2. Drift og vedlikehold
  3. Vedlegg
 5. Velg nå hvilke anleggstyper du vil ha med i DDV-en
  1. Trykk på  til venstre for Drift og vedlikehold for å vise underseksjonene
  2. Til å begynne med er alle anleggstyper med. Du skal derfor fjerne de du ikke trenger. Trykk på  til høyre på raden for anleggstypen som skal skjules. Raden blir nå skjult. Gjør dette for alle anleggstyper som ikke skal være med i DDV-en.

  3. OBS! For hver av anleggstypene som vises, vises det også en seksjon med generell informasjon om anleggstypen under Generelt > Orientering og adresseliste. Tekstene kan redigeres etter ønske. (Denne er foreløpig kun tilpasset nybygg. Mal for eksisterende bygg er på vei).
 6. Velg hvilke deler av seksjonen Vedlegg som skal være med i DDV-en på samme måte som for anleggstyper - skjul de seksjonene som ikke skal være med
 7. Gå til redigering av hovedseksjoner. Trykk på  for den seksjonen du ønsker å redigere
  1. Hvis du trykker på navnet for en seksjon går du til en lesevisning av DDV-en. Denne kan være nyttig for å lese gjennom uten å se alle knapper og andre kontroller på skjermen.


Relatert innhold