Navigere i prosjektinnhold

Du navigerer i dokumenter i Dokumentvisning ved å trykke på  ved siden av en mappe. Symbolet endrer seg nå til  og elementer i denne mappen vises.

Elementene kan være dokumenter skjemaer eller bilder/vedlegg.

Du kan også velge en annen visningsmodus som kalles Mappevisning

Her vises mappene i en mer tradisjonell mappestruktur og kan åpnes og lukkes ved å trykke på + eller -.

I panelet til høyre vises nå mapper og elementer som befinner seg inni mappen du har valgt til venstre.

Du kan velge en mappe, et dokument eller et skjema ved å trykke på  ved siden av elementet. Et element som er valgt vil se ut som dette: . Trykker du én gang til, vil elementet velges bort.

Du kan velge flere elementer om gangen. Foreløpig er antall handlinger du kan utføre på flere elementer, begrenset, men dette vil bli forbedret etter hvert.

Under overskriften Elementer i dette KS-prosjektet finner du en rad med knapper. Avhengig av hvilken type element du har valgt, vil knappene være aktivert eller deaktivert.

Følgende valg er mulige i dag:

Du kan opprette en ny mappe som undermappe i en mappe du har valgt.

Dersom du ikke har valgt noen mappe, vil den nye mappen opprettes på samme nivå som DokumenterSkjemaer og Bilder.

Dersom du har valgt et element som ikke er en mappe blir knappen deaktivert.

Du kan laste opp vedlegg i den valgte mappen. Dersom du ikke har valgt en mappe blir vedlegget lastet opp på samme nivå som DokumenterSkjemaer og Bilder.

Dele mappe eller element via e-post

Du kan dele enkeltmapper eller enkeltelementer via e-post. Dersom mer enn ett element er valgt vil knappen ikke være tilgjengelig.

Når du deler via e-post vil mottakeren motta en lenke til en en versjon av dokumentene eller skjemaene dine. Mottaker vil kun ha lesetilgang og vil kun se mappen du har delt med eventuelle underelementer.

  1. Skriv inn e-postadressene du ønsker å sende en lenke til. Du kan skrive inn flere e-postadresser ved å skrive én adresse på hver linje
  2. Trykk på knappen Skape lenkedeling. Dette vil generere en unik lenke til elementet eller mappen.
  3. Trykk på Send invitasjoner for å sende e-posten til mottakerne. Dette vil sende en standard e-post til de du har lagt inn.
  4. Du kan også trykke på Kopier lenke etter at du har trykket på Skape lenkedeling. Dette vil kopiere lenken til utklippstavlen din og du kan komponere en egen e-post i ditt e-postprogram, med din egen tekst og lime inn lenken.Hurtignavigering