Opprette og redigere en KS

For å legge en KS til prosjektet ditt trykker du på Legg til KS-knappen etter at prosjektet er opprettet.

Etter at du har fått beskjed om at KS var lagt til, vil prosjektet lastes på nytt.

Ansvarlig søker

 1. Velg en ansvarlig søker fra nedtrekkslisten. Hvis det selskapet du leter etter ikke ligger i listen, kan du legge til en ved å trykke på +
 2. Velg en ansvarlig søker kontaktperson fra nedtrekkslisten. Dersom du ikke får opp noen forslag i listen, eller navnet du ønsker ikke ligger i listen kan du legge til dette ved å trykke Rediger ved siden av Ansvarlig søker-feltet. Du får da opp dialogen for å redigere firmaet. Her kan man legge til kontaktpersoner fra Adresseboken, eller legge til nye. Kontaktpersonen må gis en rolle før den kan legges til.

Ansvarsområde

Ansvarsområder er kun relevante dersom prosjektet ditt del av en byggesak.

Legg til et ansvarsområde ved å trykke på knappen 

 1. Velg hvilken funksjon ansvarsområdet har
  1. De funksjonene du kan velge mellom er avhengig av hvilke funksjoner som er lagt til i foretaksopplysningene for ditt firma.
  2. Kontakt en administrator dersom noe mangler
 2. Velg hvilket fagområde (omtales også som godkjenningsområde) som gjelder for ansvarsområdet.
  1. De fagområdene du kan velge mellom er avhengig av hvilke som er valgt i foretaksopplysningene.
  2. Kontakt en administrator dersom noe mangler
 3. Beskriv ansvarsområdet med tekst
 4. Velg tiltaksklasse for ansvarsområdet
 5. Velg ansvarlig foretak. I utgangspunktet foreslår løsningen samme foretak som er satt til Ansvarlig foretak for prosjektet. Du kan endre dette til et annet dersom du ønsker
 6. Du må også velge en kontaktperson hos ansvarlig foretak. Dersom du ikke får opp noen forslag i listen, eller navnet du ønsker ikke ligger i listen kan du legge til dette ved å trykke Rediger ved siden av Ansvarlig søker-feltet. Du får da opp dialogen for å redigere firmaet. Her kan man legge til kontaktpersoner fra Adresseboken, eller legge til nye. Kontaktpersonen må gis en rolle før den kan legges til
 7. Lagre ansvarsområdet ved å trykke på  til høyre for Ansvarlig foretak-feltet
 8. Når et ansvarområde er opprettet kan du redigere det ved å trykke på rediger-knappen under seksjonen, eller slette det ved å trykke på knappen med søppelbøtte

Når et ansvarsområde er opprettet, vil det gi tilgang til byggesaksskjemaer som relevante for ansvarsområdet:

Les mer om hvordan jobbe med byggesaksskjemaer i egen artikkel (kommer).

Legge til skjema

Du legger til skjema ved å trykke på **Legg til skjema**-knappen.

Du får nå opp denne dialogboksen:

 1. Løsningen velger å filtrere på funksjonene som er lagt til i prosjektet. Du kan fjerne funksjoner fra dette filteret ved å trykke på x til venstre for navnet.
 2. Løsningen velger å filtrere på de fagområdene som er lagt til i prosjektet. Du kan fjerne fagområder fra filteret ved å trykke på x til venstre for navnet
 3. Du kan velge om utvalgslisten skal vise Søknadsskjemaer eller KS-skjemaer
  1. Søknadsskjemaer er skjemaer som skal sendes kommunen, andre myndigheter, eller ansvarlig søker i forbindelse med byggesaker
  2. KS-skjemaer er skjemaer som fylles ut i forbindelse med selve oppdraget. Dette er for eksempel sjekklister eller avviksrapporter.
 4. Du kan velge alle skjemaene som vises i utvalgslisten ved å trykke på Velg alle
 5. Du kan velge å fjerne alle filtreringer og vise alle tilgjengelige skjemaer ved å trykke på Tilbakestill (Merk dette vil også fjerne alle skjemaer du har lagt i listen til høyre fra den siden)
 6. Trykk på de skjemaer du ønsker å legge i prosjektet. De flytter seg nå til listen til høyre.
  1. Dersom du trykker flere ganger på ett og samme skjema, vil det legges til én kopi for hver gang du har trykket. Telleren til høyre for navnet i den høyre listen vil indikere hvor mange kopier som legges til prosjektet.
 7. Fjern enkeltskjemaer fra listen til høyre ved å trykke på navnet i listen. De blir nå borte.
  1. Hvis det var lagt til flere enn én kopi vil telleren gå nedover inntil den siste kopien er fjernet.
 8. Lagre endringene ved å trykke på Lagre endringer. Dialogboksen lukker seg ikke når du lagrer, så du kan fortsette å legge til skjemaer, eller lukke dialogboksen ved å trykke Lukk

Legge til prosjektdokumenter

Du legger til prosjektdokumenter ved å trykke på Legg til dokumenter-knappen.

 1. Løsningen velger å filtrere på funksjonene som er lagt til i prosjektet. Du kan fjerne funksjoner fra dette filteret ved å trykke på x til venstre for navnet.
 2. Løsningen velger å filtrere på de fagområdene som er lagt til i prosjektet. Du kan fjerne fagområder fra filteret ved å trykke på x til venstre for navnet
 3. Du kan også filtrere på innhold etter kapittel. Ved å velge et kapittel begrenser du de dokumentene som vises til det kapittelet du har valgt
 4. Du kan filtrere på samling. Dersom du har opprettet samlinger kan disse benyttes til å begrense utvalgslisten til de dokumentene som ligger i samlingen.
  1. Dersom du filtrerer på samling sammen med andre filtre, vil alle filtrene kombineres
 5. Du kan også søke i utvalgslisten etter navn på dokumentet. Utvalgslisten begrenser seg da til de dokumentene som inneholder teksten du har skrevet i søkefeltet
 6. Du kan velge alle dokumentene som vises i utvalgslisten ved å trykke på Velg alle
 7. Du kan velge å fjerne alle filtreringer og vise alle tilgjengelige dokumenter ved å trykke på Tilbakestill (Merk dette vil også fjerne alle skjemaer du har lagt i listen til høyre fra den siden)
 8. Trykk på de dokumentene du ønsker å legge i prosjektet. De flytter seg nå til listen til høyre.
  1. Et dokument kan kun legges til én gang. Dokumentet du har flyttet til høyre blir nå borte fra listen til venstre.
 9. Fjern enkeltdokumenter fra listen til høyre ved å trykke på navnet i listen. De blir nå borte og flytter seg tilbake til utvalgslisten til venstre.
 10. Lagre endringene ved å trykke på Lagre endringer. Dialogboksen lukker seg ikke når du lagrer, så du kan fortsette å legge til skjemaer, eller lukke dialogboksen ved å trykke Lukk

Navigere i dokumenter og skjemaerDokumentvisning

Du navigerer i dokumenter i Dokumentvisning ved å trykke på  ved siden av en mappe. Symbolet endrer seg nå til  og elementer i denne mappen vises.

Elementene kan være dokumenter skjemaer eller bilder/vedlegg.

Mappevisning

Du kan også velge en annen visningsmodus som kalles Mappevisning

Her vises mappene i en mer tradisjonell mappestruktur og kan åpnes og lukkes ved å trykke på + eller -.

I panelet til høyre vises nå mapper og elementer som befinner seg inni mappen du har valgt til venstre.

Velge elementer

Du kan velge en mappe, et dokument eller et skjema ved å trykke på  ved siden av elementet. Et element som er valgt vil se ut som dette: . Trykker du én gang til, vil elementet velges bort.

Du kan velge flere elementer om gangen. Foreløpig er antall handlinger du kan utføre på flere elementer, begrenset, men dette vil bli forbedret etter hvert.

Handlingsknapper for elementer

Under overskriften Elementer i dette KS-prosjektet finner du en rad med knapper. Avhengig av hvilken type element du har valgt, vil knappene være aktivert eller deaktivert.

Følgende valg er mulige i dag:

Ny mappe

Du kan opprette en ny mappe som undermappe i en mappe du har valgt.

Dersom du ikke har valgt noen mappe, vil den nye mappen opprettes på samme nivå som DokumenterSkjemaer og Bilder.

Dersom du har valgt et element som ikke er en mappe blir knappen deaktivert.

Last opp vedlegg

Du kan laste opp vedlegg i den valgte mappen. Dersom du ikke har valgt en mappe blir vedlegget lastet opp på samme nivå som DokumenterSkjemaer og Bilder.

Dele mappe eller element via e-post

 

Du kan dele enkeltmapper eller enkeltelementer via e-post. Dersom mer enn ett element er valgt vil knappen ikke være tilgjengelig.

Når du deler via e-post vil mottakeren motta en lenke til en en versjon av dokumentene eller skjemaene dine. Mottaker vil kun ha lesetilgang og vil kun se mappen du har delt med eventuelle underelementer.

Foreløpig fungerer kun deling av enkeltelementer. Deling av mapper vil bli tilgjengelig snart.

 1. Skriv inn e-postadressene du ønsker å sende en lenke til. Du kan skrive inn flere e-postadresser ved å skrive én adresse på hver linje
 2. Trykk på knappen Skape lenkedeling. Dette vil generere en unik lenke til elementet eller mappen.
 3. Trykk på Send invitasjoner for å sende e-posten til mottakerne. Dette vil sende en standard e-post til de du har lagt inn.
 4. Du kan også trykke på Kopier lenke etter at du har trykket på Skape lenkedeling. Dette vil kopiere lenken til utklippstavlen din og du kan komponere en egen e-post i ditt e-postprogram, med din egen tekst og lime inn lenken.

Relaterte artiklerHurtignavigering