Opprette et prosjekt

For å opprette et prosjekt går du til Prosjekter i navigasjonen til venstre.

Trykk på knappen  øverst i prosjektlisten.


Prosjektinformasjon - punkt for punkt

 1. Prosjektnavn er ditt eget valgte navn på prosjektet. Det sendes ikke til myndighetene, eller brukes i dokumenter. Feltet er obligatorisk
 2. Prosjektnummer er det prosjektnummeret dere bruker internt i ditt foretak. Dette bør være det samme som brukes i andre systemet. Feltet er obligatorisk
 3. Dato er dato prosjektet ble opprettet. Feltet er obligatorisk
 4. Tiltakshaver er det firma eller den personen som eier objektet det skal jobbes på. Andre vanlige navn er Kunde eller ByggherreFeltet er obligatorisk
  1. Dersom du ikke finner det riktige firmaet eller den personen du trenger i listen, kan du opprette dette. Trykk på  og velg om du vil opprette et firma eller en person. Følg anvisningene om hvordan opprette firmaer/personer i adresseboken.
 5. Tiltakshaver - kontaktperson Dersom tiltakshaver er en person, blir dette feltet satt til det samme som feltet TiltakshaverFeltet er obligatorisk
  1. Dersom det firmaet du har valgt ikke gir deg noen kontaktpersoner i nedtrekkslisten, eller du ikke finner den riktige personen, kan du opprette en ny kontaktperson. Trykk på  ved siden av firmaet i Tiltakshaver-feltet og legg til en ny kontakt under Kontaktpersoner.
 6. Ansvarlig foretak. Dette er firmaet som skal utføre arbeidet. Det er nesten alltid ditt firma, så dette er forhåndsvalgt. Men, du kan selvsagt velge et annet firma hvis du ønsker. Feltet er obligatorisk
 7. Ansvarlig foretak - kontaktperson skal være faglig ansvarlig i det firmaet som er valgt. Feltet er obligatorisk
 8. Tiltaksbeskrivelse - her kan du beskrive tiltaket i litt mer detalj. 
 9. Nybygg/Eksisterende - Her skal du velge om prosjektet gjelder et nybygg eller et eksisterende bygg.
 10. Forskrift - Her skal du velge TEK17 for alle prosjekter som er startet i 2019 eller senere. For andre prosjekter må du velge den forskriften som er valgt for ditt prosjekt.

Du kan nå lagre prosjektet, eller du kan fylle ut informasjon om Eiendom/byggested.

Eiendom/byggested - punkt for punkt

 1. Her kan du søke i den offisielle matrikkelinformasjonen for å finne hovedmatrikkel for tiltaket ditt. Begynn å skriv adressen og løsningen foreslår adresser for deg.

  Trykk på den riktige adressen når den er kommet opp i listen
 2. Gnr. - RørWeb fyller automatisk ut dette basert på søkefunksjonen. Du kan her skrive noe annet dersom søket la inn feil gårdsnummer.
 3. Bnr. - RørWeb fyller automatisk ut dette basert på søkefunksjonen. Du kan her skrive noe annet dersom søket la inn feil bruksnummer.
 4. Festenr. - RørWeb vil ikke finne festenummer fra hovedmatrikkel. Eventuelt festenummer må du derfor legge inn her.
 5. Seksjonsnr. - Rørweb vil ikke finne seksjonsnummer fra hovedmatrikkel. Du bør derfor legge inn riktig seksjonsnummer dersom tiltaket gjelder en spesifikk seksjon i bygget
 6. Bygningsnr. - RørWeb vil ikke finne bygningsnummer i hovedmatrikkel. Dette bør du derfor fylle ut selv dersom det er aktuelt.
 7. Bolignr. - RørWeb vil ikke finne noe bolignummer i hovedmatrikkelen. Du bør legge inn dette selv dersom tiltaket gjelder en spesifikk bolig.
 8. Kommunenavn - RørWeb fyller automatisk ut dette basert på søkefunksjonen. Du kan velge en annen kommune dersom søkefunksjonen la inn feil
 9. Kommunenr - Dette feltet settes automatisk basert på kommunenavn og skal derfor ikke redigeres
 10. Saksnr. - år: Feltet brukes dersom det finnes en søknad om tiltak og det er tildelt et saksnummer fra kommunens side. Hvis ikke kan dette feltet stå tomt
 11. Saksnr. : Feltet brukes dersom det finnes en søknad om tiltak og det er tildelt et saksnummer fra kommunens side. Hvis ikke kan dette feltet stå tomt
 12. Adresse - RørWeb fyller automatisk ut dette basert på søkefunksjonen. Du kan her skrive noe annet dersom søket la inn feil adresse
 13. Postnr. - RørWeb fyller automatisk ut dette basert på søkefunksjonen. Du kan her skrive noe annet dersom søket la inn feil postnr.
 14. Poststed - RørWeb foreslår automatisk poststed basert på postnummeret som er lagt inn, eller basert på informasjon fra matrikkeloppslaget. Du kan her skrive noe annet dersom RørWeb foreslo  feil poststed


Lagre prosjektet

Når du har fyllt ut både prosjektinformasjon og informasjon om eiendom/byggested, kan du lagre prosjektet. Trykk på .

Prosjektet må lagres før du kan legge til en KS eller DDV. (lenker kommer)


Relatert innhold