Navigering i dokumenter og håndbøker

Innholdet er organisert i kapitler. Du åpner og lukker et kapittel ved å trykke på kapittelnavnet.

Hvis du jobber fra en small skjerm, som et nettbrett eller mobil, vil innholdsfortegnelsen kunne være skjult i en "skuff", og du ser kun en flik:

Ved å trykke på fliken vil innholdsfortegnelsen komme til syne. Trykk på fliken igjen, og innholdsfortegnelsen skjuler seg.

Velg et dokument ved å trykke på dokumentnavnet.