KS-dokumenter

I dette dokumentet finner du en oversikt over hvordan KS-malene for ditt foretak fungerer.

KS-dokumenter er alle malene du og dine brukere kan benytte som utgangspunkt i:

 • Prosjekter
 • Håndbøker
 • Dokumentsamlinger

Malene er basert på Rørentreprenørene Norges samlede standard for KS og kan brukes som de er, eller de kan tilpasses ditt firma.

Gå til KS-dokumenter ved å velge Innstillinger > KS-dokumenter i navigasjonen.


Du navigerer i KS-dokumenter på samme måte som du navigerer i håndbøker og prosjektdokumenter.

Grunnleggende om maler

Nivåer

Det finnes 3 nivåer på dokumenter og maler:

NivåBeskrivelse
Global

Globale dokumenter og maler er opprettet og vedlikeholdes av Rørentreprenørene Norge. Globale maler og dokumenter har en  foran navnet.

Lokal versjon av global malDette er firmaets egen versjon av en mal som også finnes i en global versjon. Den lokale malen vil brukes i alle håndbøker og prosjekter, og vil erstatte den globale i alle visninger av dette dokumentet.
Lokal malDette er en mal som enten er opprettet som tomt dokument, eller basert på kopi av en global mal. Dokumenter som er opprettet som kopi av en global mal, vil vises i dokumentstrukturen, uten å skjule den globale malen. Disse bør ha et navn som skiller dem fra den globale.
ProsjektdokumentDokumenter som legges til en prosjekt, kan redigeres fritt av prosjektleder. Dette gjelder også dokumenter som er opprettet på bakgrunn av en lokal mal. Alle prosjektdokumenter eksisterer innenfor prosjektet og vil derfor ikke endres selv om malene oppdateres.

Headeren i en mal

Headeren i et dokument består av følgende elementer:

 1. Globus - Dette ikonet vises hvis dokumentmalen er en global mal. Globale maler er maler opprettet av Rørentreprenørene Norge og kan brukes som den er, eller den kan tilpasses v.h.a. rediger-knappen (punkt 4)
  1. Maler uten globus er lokale maler, som enten er egenopprettet, kopier av globale maler, eller egen versjon av en global mal.
 2. Nummer - Alle dokumenter skal ha et nummer som identifiserer dem i dokumentstrukturen
 3. Tittel - Dette er selve tittelen på dokumentet
 4. Rediger-knapp - Trykk her for å gjøre endringer
  1. Hvis du trykker Rediger på en global mal, vil du bli spurt om du ønsker å opprette en lokal versjon av malen. Hvis du svarer  vil det bli laget en eksakt kopi av malen, under ditt foretak. Denne vil nå brukes i håndbøker og prosjekter, istedenfor den globale malen. Globusen blir da borte fra dokumentet
 5. Nytt dokument/mal - Dette oppretter en helt ny mal for firmaet, basert på et tomt dokument. Malen opprettes i det kapittelet hvor dokumentet du stod i da du valgte å opprette en ny mal.
 6. Kopier - Dette oppretter en kopi av en lokal eller global mal. Denne er grei å ha når man skal lage en mal som ligner mye på en allerede eksisterende mal.
  1. Dersom du oppretter en kopi av en global mal, vil den globale malen fortsatt være synlig i strukturen, og i eventuelle håndbøker og samlinger hvor den er lagt til.
 7. Slett - Dette sletter malen. Malen blir borte fra strukturen og fra eventuelle håndbøker og samlinger hvor den var lagt til.
  1. Dersom du sletter en lokal versjon av en global mal, vil den globale malen igjen bli synlig i strukturen, og i håndbøker og samlinger hvor denne malen er lagt til.

Redigering av mal

Du redigerer en mal ved å trykke på 

-knappen øverst til høyre.

For å redigere følg veiledningen under Redigering av dokumenter. For administratorer er det allikevel et par ekstra momenter det kan være greit å kjenne til.

Funksjon og fagområde

Dersom du ønsker at malen din kun skal dukke opp dersom brukeren filtrerer i oversikter etter funksjon og/eller fagområde, legger du disse inn feltene for dette øverst:

I dette eksempelet ønsker administrator at dokumentet kun skal vises dersom dokumentvelgeren i prosjekter ønsker å vise dokumenter relevant for ansvarlig søker og innenfor fagområdet Sanitærinstallasjoner.

Dersom du lar disse feltene stå tomme vil de vises dersom det ikke brukes filtere på valg av dokumenter.

Eksempel på filtrering av viste dokumenter i dokumentvelgeren ser du her:

Avhukningsbokser

Noen av dokumentene i KS fungerer som skjemaer og skal kunne fylles ut når de legges inn i et prosjekt.

I mange skjemaer er det avhukningsbokser. For å legge en avhukningsboks til i din mal velger du dette fra verktøylinjen i editoren:

Du får nå en avhukningsboks i dokumentet ditt.

Du kan selvsagt endre teksten.

Flettemaler

En rekke elementer i KS-dokumentene er seksjoner med automatisk utfylt tekst. Eksempler på dette er 1-111A - Foretaksopplysninger, finansielle forhold, organisering. Hvis man redigerer en lokal versjon av dette dokumentet vil man se at mye av innholdet ikke synes i redigeringsmodus. Istedenfor står det tekst i { } inne i dokumentet.

Dette er flettefelter. De bruker innebygde maler til å flette inn tekst fra dine foretaksopplysninger eller prosjektopplysninger.

For eksempel vil flettefeltet {eiendom} erstattes av en tabell med informasjon om eiendommen i et prosjekt, når dette dokumentet legges til i prosjektet.

Eksempel på informasjon som er flettet inn i et dokument som ligger i et prosjekt:

Relaterte artiklerHurtignavigering