Firmaopplysninger

Her finner du informasjon om de forskjellige firmaopplysningene du som administrator kan, eller må, legge inn før systemet tas i bruk. 

Åpne firmaopplysninger

Åpne firmaopplysninger på følgende måte

  1. Trykk på pilen ved siden av Innstillinger
  2. Trykk på navnet på ditt firma som kommer opp i den utvidede menyen under


Opplysninger om foretak

Her er det viktig at du fyller ut adresseinformasjon og e-postadressen til foretaket.

Under Kategorier legger du inn alle typer kategorier som passer for ditt foretak. Dette gjør det først og fremst enklere å finne ditt eget foretak i nedtrekkslister hvor man skal velge aktører på prosjekter, m.v.Kontaktpersoner

Under kontaktpersoner ligger alle personer som har en rolle tilknyttet firmaet.


  1. For å opprette en ny kontaktperson kan du trykke på nedtrekkslisten.  Her kan du enten bla gjennom, eller søke etter en kontakt i adresseboken.
  2. Hvis du ikke finner personen i listen, kan du opprette en ny ved å trykke på .
  3. Når du har opprettet personen, kan du velge den fra nedtrekkslisten. Du må nå angi en rolle i den neste nedtrekkslisten: 
  4. Når du har valg en rolle trykker du på knappen 


Organisasjonskart

Her kan du laste opp et bilde av organisasjonskart. RørWeb har ikke eget verktøy for å tegne organisasjonsjonskart, men det finnes gode løsninger i Microsoft Word eller gratisverktøy som https://draw.io. (Oppskrifter med eksempler på dette kommer).

Organisasjonskartet vil bli flettet inn i dokumenter i KS'en. (Dette mangler foreløpig, men er under utvikling).

Foretakstype, næringskode, etc

Her fyller du ut annen offisiell informasjon om firmaet ditt. Informasjonen brukes i KS'en og bør være på plass i forbindelse med søknader til myndighetene, tilbud og kontrakter.

Firmaattest

Her kan du laste opp en PDF av firmaattesten til ditt foretak. Dersom du ikke har denne, kan den bestilles her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/firmaattest/

Bank og forsikring

Fyll ut opplysninger om din hovedbankforbindelse og forsikringsselskap, samt aksjekapital. Informasjonen benyttes i dokumenter i KS.

HMS/Bedriftshelsetjeneste

Her må du velge et foretak fra adresseboken som er din bedrifts bedrifthelsetjeneste. De grå feltene fylles ut automatisk.

Du må også velge en kontaktperson.

Dersom disse oppføringene ikke er til stede i adresseboken, kan de opprettes derfra, eller via knappen.

Lisensinformasjon

Her legger du inn ditt lisensnummer for RørWeb. Opplysningen brukes i visse KS-dokumenter.

Dersom du ikke kjenner ditt lisensnummer, legg inn medlemsnummer eller kontakt Rørentreprenørene Norge.

KS-datoer

Her må du legge inn datoen KS'en din ble utarbeidet, når den ble godkjent sist, og når den ble revidert sist. Du må også legge inn initialene til den som er ansvarlig for KS i ditt foretak.

Funksjon og fagområder

Her krysser du av for hvilke funksjoner ditt foretak jobber med, og innenfor hvilke fagområder/godkjenningsområder.

Hurtignavigering