Komme i gang med RørWeb+

Den mobile appen til RørWeb heter RørWeb+ og kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

Steg for steg

  1. I RørWeb+ logger du inn med samme brukernavn og passord som du bruker på den vanlige RørWeb.
  2. Når du kommer inn vil du se prosjektet med den sjekklisten du er blitt tildelt:

  3. Åpne prosjektet. I RørWeb+ til forskjell fra RØRAPP, vil det være to lister (i Android ser vi kun lister som har innhold): Skjemaer jeg kan jobbe på og Skjemaer jeg jobber på nå.
  4. Skjemaer jeg kan jobbe på er tilgjengelige for å kunne “sjekkes ut”. Å sjekke ut et skjema vil si å låse det for endring for andre brukere, sånn at du kan gjøre endringer på det i fred. De kan fortsatt åpnes i lesemodus, men kan ikke endres før du har sjekket dem ut. Trykk på skyen med pil ned for å sjekke ut skjemaet:
  5. Når skjemaet er blitt sjekket ut av deg vil det ligge i listen Skjemaer jeg jobber på nå. Da vil ingen andre brukere kunne jobbe på skjemaet.
  6. Hvis du nå åpner skjemaet vil du kunne gjøre endringer i det. Når du ønsker å lagre endringene, eller å sende skjemaet inn, trykker du på knappen med sky og pil opp, øverst til høyre. Du vil da bli spurt om skjemaet er signert og skal sendes inn. Trykk på Ikke send inn. Skjemaet blir da lagret på RørWeb-serveren, men ikke sendt til noen.
  7. Neste spørsmål er om skjemaet skal låses opp for andre. Hvis du vil at andre skal kunne gjøre endringer på skjemaet, trykker du på Ja. Hvis du fortsatt vil at skjemaet skal være sjekket ut av deg, trykker du på Nei. Hvis du trykker Ja sjekkes skjemaet inn igjen, og kan sjekkes ut av andre. Hvis du trykker Nei forblir skjemaet i listen Skjemaer jeg jobber på nå.
  8. I RørWeb+ fungerer rapportskjemaene på akkurat samme måte som i RØRAPP