Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Før du skal bruke appen må du ha laget et KS-prosjekt og lagt til en eller flere sjekklister:


 2. Du må så tildele et skjema til deg selv eller andre brukere. Naviger til skjemaet i dokument eller mappevisningen og marker de skjemaene du vil tildele ved å trykke i boksen ved siden av skjemaet.


 3. Trykk på knappen for å tildele skjemaer


 4. Du får nå opp en dialog hvor du kan endre om en bruker er tildelt skjemaene du har markert, eller ikke. Dialogen viser også om noen av brukerne allerede er tildelt alle eller noen av skjemaene du har markert.


  1.  betyr at brukeren ikke har vært tildelt noen av skjemaene du markerte
  2.  betyr at brukeren har vært tildelt en eller flere av de skjemaene du markerte
  3.  betyr at brukeren har vært tildelt, eller vil bli tildelt, alle skjemaene du markerte
  4.  betyr at tildeling vil fjernes fra alle skjemaene du markerte for denne brukeren
  5. Du kan også se om du har gjort en endring på tildeling for en bruker gjennom fargen på raden, og teksten bak status


 5. Trykk Lagre og lukk for gjennomføre tildelingen
 6. Du kan se hvem som er tildelt en sjekkliste basert på brukerikonene som vises på raden. Ved å holde musepekeren over vises også navnet.
  Image Added

 7. Det er også mulig å tildele sjekklister enkeltvis ved å trykke på tildelingsikonet på raden:
  Image Added

 8. Nå kan du gå videre til hvordan man logger seg inn i og bruker appen.

...